Google Cloud面临业务重整,部分员工职务受影响

Google Cloud面临业务重整,部分员工职务受影响

作者 : 类别 : 资讯
2020-02-16

Google稍早在回覆信件证实,基于改善改善营运及客户合作互动模式,将重组Google Cloud云端业务团队,其中包含将取消...

: , , , ,